18 marca 2016

Usługi informatyczne

W ramach naszych usług oferujemy profesjonalne wsparcie IT. Skorzystaj z efektywnych rozwiązań, które wesprą Twój biznes, poprzez redukcję kosztów utrzymania dotychczas wykorzystywanych rozwiązań oraz dadzą możliwość rozwoju Twojej firmy, dzięki nowym danym i rekomendacjom biznesowym oraz usprawnieniu organizacji pracy.

Help desk i outsourcing IT

Oferujemy usługę help desku. Zapewnimy stałą opiekę informatyczną nad całością sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na podstawie zryczałtowanej umowy serwisowej.

Administracja serwerami

Serwery są najważniejszą częścią infrastruktury informatycznej. To na nich są przechowywane i przetwarzane kluczowe dla organizacji informacje. Zarządzenie serwerami, ich bieżąca obsługa oraz szybka reakcja na potrzebę zmian w konfiguracji to dla naszych Klientów bardzo ważne usługi. Bierzemy pełną odpowiedzialność za infrastrukturę serwerową naszych Klientów. Gwarantujemy bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy, błyskawiczny czas reakcji w przypadku żądań zmian i ewentualnych awarii. Obsługę serwerów w zakresie utrzymania i rekonfiguracji świadczymy zdalnie oraz z dojazdem na miejsce.

Zarządzamy serwerami zdalnie i lokalnie

W ramach usługi gwarantujemy:

  • aktualizacje serwerowych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na serwerach,
  • optymalizację konfiguracji oprogramowania, funkcji,
  • zastosowanie najlepszych praktyk w zakresie dostosowania konfiguracji,
  • monitoring usług, aktywności, wykorzystania zasobów serwera,
  • archiwizację danych, przywracanie danych po awarii.